Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu

Máme rádi Mariánské Lázně, v tomto městě žijeme, pracujeme nebo podnikáme.
Je před námi velký kus práce i zajímavých příležitostí.

30+

tolik zastupujeme subjektů v cestovním ruchu na mariánskolázeňsku

1 500 lidí

zaměstnávají naši členové

přes 30 miliónů Kč

získalo město Mariánské Lázně do rozpočtu z ubytovacích poplatků díky našim členům v roce 2023

O co usilujeme?

Návštěvník, který se rozhoduje o cíli své cesty, nevolí primárně hotel, restauraci či penzion, volí destinaci. Je proto v zájmu všech subjektů cestovního ruchu i obyvatel města, aby Mariánské Lázně byly jako destinace cestovního ruchu atraktivní a hovořily jedním hlasem.

Naší ambicí je formulovat společnou strategii cestovního ruchu v Mariánských Lázních.

Smyslem není vytvoření úhledného dokumentu, ale odvážné motivující vize, která bude obecně přijímaným a sdíleným průsečíkem zájmů všech subjektů působících ve městě. Jsme odhodláni aktivně přispět k jejímu naplňování.

Zavázali jsme se zvyšovat profesní úroveň, podnikatelskou etiku i standardy služeb v cestovním ruchu. Budeme koordinovat aktivity členů asociace a navazovat spolupráci se spolky podobného zaměření v Česku i v zahraničí. Přispějeme k rozvoji turismu a života v Mariánských Lázních.

Motto

Aktivní občané jsou nejlepší zárukou autentického dění v cestovním ruchu, kultuře, zábavě i ve sportech nejen pro lázeňské hosty a turisty, ale pro samotné občany našeho města po celý rok.

Jak to děláme?

Věříme ve spolupráci, dialog a schopnost dohodnout se. Usilujeme o to, aby budoucnost našeho města neformovaly nahodilé síly a dílčí zájmy, ale všeobecně přijímaný koncepční záměr.

Kdo jsme?

Jsme lidé, kterým není lhostejná budoucnost města, ve kterém žijeme, pracujeme a podnikáme. Spojuje nás zájem na rozvoji cestovního ruchu i města samotného.

Pomozte nám vytvářet dobré jméno
Mariánských Lázní