Členství

Členem asociace může být fyzická nebo právnická osoba, tuzemská i zahraniční, která působí v cestovním ruchu, nebo v oblastech souvisejících s cestovním ruchem, s přímým dopadem na Mariánské Lázně a okolí.

Smyslem členství v asociaci je především výměna poznatků a zkušeností mezi členy asociace, sjednocování a obhajování zájmů členů asociace a v neposlední řadě prosazování cílů asociace. Základním cílem asociace je integrace subjektů podílejících se na cestovním ruchu a doprovodné infrastruktuře, za účelem vytváření dobrého jména Mariánských Lázní v České republice i v zahraničí.
  • Členství v asociaci je pouze řádné a všichni členové mají stejná práva a povinnosti.
  • Členství vzniká dnem přijetí představenstvem.
  • Asociace je registrována Ministerstvem vnitra pod č. j. VS/1-1/92 584/13-R , IČO: 015 46 864

Zájemce o členství v asociaci by si měl nejdříve prostudovat stanovy asociace a ztotožnit se s hlavním cílem asociace, kterým je rozvoj města Mariánské Lázně a jeho okolí. Poté stačí vyplnit přihlášku a elektronicky odeslat na: info@marienbadtourism.com

Zájemce obdrží do 7 kalendářních dnů od zaslání elektronické přihlášky vyrozumění o své žádosti. V případě přijetí za člena asociace je žadatel povinen uhradit do 30 kalendářních dnů od oznámení o přijetí členský vklad ve výši 1000 Kč. Členský vklad se platí v roce vstupu a je nevratný. Členský vklad se po vystoupení nebo případném vyloučení člena z asociace nevrací.

Pomozte nám vytvářet dobré jméno
Mariánských Lázní