Přidejte se k nám

Přidejte se k nám!

Co členstvím v Mariánskolázeňské acociaci cestovního ruchu (MAT) získáte?

  • možnost spoluvytvářet prostředí ve kterém žijeme, pracujeme a podnikáme
  • možnost podílet se na rozhodnutích MAT
  • hlasovací právo jako člen MAT
  • pravidelný informační servis
  • přístup do diskusního fóra Asociace
  • přístup na Členské schůze

Jak se stát členem?

  1. Vyplňte formulář níže na této stránce. 
  2. Po vyzvání uhradíte členský poplatek ve výši 1 000 Kč ročně.

Přidejte se k nám!

Vyplnit pouze pokud není totožná se sídlem firmy nebo trvalým pobytem.

Uvést např.: Hotelnictví, gastronomie, kultura, cestovní kanceláře, doprovodná infrastruktura CR

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se toto občanské sdružení bude dle ust. § 3045 zák. č. 89/2012 Sb. považovat za spolek.

Vyplnit pouze pokud není totožná se sídlem firmy nebo trvalým pobytem

Uvést např.: Hotelnictví, gastronomie, kultura, cestovní kanceláře, doprovodná infrastruktura CR

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se toto občanské sdružení bude dle ust. § 3045 zák. č. 89/2012 Sb. považovat za spolek.