Wellness není všechno - Deklarace

Motto

Aktivní občané jsou nejlepší zárukou autentického dění v cestovním ruchu, kultuře, zábavě i ve sportech nejen pro lázeňské hosty a turisty, ale pro samotné občany našeho města po celý rok.
Členové Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu jsou si vědomi obrovského potenciálu Mariánských Lázní v turistickém sektoru ekonomiky karlovarského kraje.

Konkurenceschopnost této destinace spočívá v poskytování unikátních lázeňských služeb včetně ostatních souvisících služeb v oblasti cestovního ruchu, jak pro domácí tak zahraniční klienty.

Svou orientací na budoucnost si asociace klade za cíl prezentovat Mariánské Lázně jako moderní destinaci 21. století. To předpokládá podnikatelskou nabídku s co nejkvalitnějšími službami v moderním lázeňském prostředí po celý rok.

Ve své vizi se Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu chce především zaměřit na čtyři priority, které pokládá z hlediska své činnosti v současné době za bezprostřední. Jsou to:

  1. Snaha zajistit širší ekvitabilní přístup k přírodním zdrojům této lázeňské destinace.
  2. Snaha zlepšovat infrastruktury lázeňských a zdravotnických služeb lázeňské destinace.
  3. Snaha obnovit tradice odborných setkání, jako např. sympozií o lázeňství a balneologii v Mariánských Lázních.
  4. Snaha aktivně podporovat a rozvíjet infrastruktury kulurních služeb a programových aktivit v Mariánských Lázních.

Cílevědomé zaměření na budování nadstandardního zázemí pro cestovní ruch v Mariánských Lázních stojí na prvním místě pokud se týká priorit tohoto občanského sdružení.

Tyto čtyři základní priority v oblasti cestovního ruchu jsou vnímány členy asociace jako nezbytná podmínka, bez níž nelze dalšího růstu kvalitních služeb a modernizace naší lázeňské destinace dosáhnout.

Předpokladem úspěchu občanského sdružení je uvědomělé přesvědčení místních občanů, mariánskolázeňských patriotů, sdílejících potřebu se na realizaci této vize svou účastí podílet.

Proto do svých řad Mariánskolázeňská asociace zve a vítá všechny občany města ztotožňující se s touto společnou vizí bez ohledu na své podnikatelské zaměření či způsoby aktivní účasti na společenském a kulturním dění v našem městě.