Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mariánských Lázních

Spoluvytvářeli jsme zásadní dokument rozvoje cestovního ruchu. Jeho důležitost podtrhuje fakt, že obor gastronomie a hotelnictví je trvale největším odvětvím v Mariánských Lázních.

Jak probíhala cesta k tomuto cíli:

2023
 • Leden – příprava zadání strategie
 • Únor – příprava podkladů a analýza použitých strategických dokumentů
  • Strategický plán města
  • Lokální management plán UNESCO
  • Zhodnocení léčebně klimatických podmínek
  • Program regenerace MPR
  • ML Zdravé město
  • Programové prohlášení Rady města Mariánské Lázně 2022-2026
  • Územní plán města
  • Krajská strategie + podklady z KDA Živý kraj
 • Březen – schválení záměru vytvořit strategii, dohoda o financování město + asociace
 • Duben – dotazníkové šetření ve dvou verzích - pro místní obyvatele, pro odbornou veřejnost
 • Květen – 1. workshop
 • Červen – 2. workshop
 • Červenec + srpen – příprava strategie a projednání finálních úprav
 • Září – finální verze strategie
 • Říjen – prezentace strategie odborné veřejnosti na členské schůzi MAT, komisi LCRU, vedení města
 • Prosinec 2023 – schválení strategie CR zastupitelstvem


Dokumenty ke stažení:

Prezentační část ke stažení zde

Pomozte nám vytvářet dobré jméno
Mariánských Lázní